niedziela, 19 marca 2017

Capella Prolationum / Ensemble La Danserye "Francisco López Capillas: Missa Re Sol. Missa Aufer a nobis. Motetes" Lindoro 2014, NL3025

Capella Prolationum / Ensemble La Danserye "Francisco López Capillas: Missa Re Sol. Missa Aufer a nobis. Motetes" Lindoro 2014, NL3025
Już w 1969 roku Thomas Stanford i Lincoln Spiess opublikowali książkę o meksykańskich archiwach zawierających muzykę z okresu kolonialnego. Wraz z użyteczny przeglądem każdego z archiwów, obejmowała ona także listę reprezentowanych w nich kompozytorów. I chociaż nie znaleźli się tam autorzy tak zwanej "szkoły francusko-flamandzkiej", ale uwagę uczonych zwrócił lokalny kompozytor Francisco López Capillas (1614- 1674) (który otrzymał od nich nawet przydomek "meksykańskiego Ockeghema"), ze względu niebywały kunszt techniczny jego polifonii i na zainteresowanie ezoteryczną symboliką. Ponad cztery dekady później, to zapis dwóch jego mszy: "Missa Re Sol" oraz "Missa Aufer a nobis" (obie na cztery głosy) sprawił, iż powstało niniejsze nagranie będące hołdem dla tego niebywałego kompozytora w czterech setną rocznicę jego urodzin. 

Francisco López Capillas, kompozytor urodzony w mieście Meksyk, nie był twórcą bardzo wysoko ocenianym przez współczesnych. Gdy w 1654 roku został mianowany kapelmistrzem katedry w rodzinnym mieście (pozostał nim do śmierci) pisano o nim jako o dosyć wstecznym kompozytorze, potrafiącym - co najwyżej - biegle pisać msze i motety na cztery lub sześć głosów (prawie całe jego twórczość się na tym opiera), nie dostrzegając jednak kunsztu jego polifonicznych dokonań, jak i biegłości w sztuce kontrapunktu. Dopiero pod koniec dwudziestego wieku muzykolodzy dostrzegli wyjątkowość jego twórczości mocno osadzonej w tradycji polifonicznej szkoły flamandzkiej, ale tworzonej jakby na przekór swoim czasom. I przywrócili mu miejsce w panteonie sław siedemnastowiecznych twórców sakralnej muzyki Ameryki środkowej. 

Obie Msze zostały nagrane po raz pierwszy, a wykonawczy kunszt połączonych sił Capella Prolationum oraz Ensemble La Danserye w pełni oddaje maestrię dzieł Francisco Lópeza Capillasa.
autor: Wojciech Łastruga

Capella ProlationumEnsemble La Danserye

Juan de Riscos (ca. 1570-1637).
1. Canción Re Sol, a 4* (02’05”). Chirimía tiple (JP), chirimía contralto (EP), sacabuche (FP), sacabuche (LP)

Francisco López Capillas: Missa Re Sol, a 4
Kyrie.
2. Kyrie Eleison (00’49”). CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
3. Christe Eleison (00’38”). CP + bajón (EP).
4. Kyrie Eleison (00’51”). CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).

Gloria.
5. Et in terra pax. (02’06”).CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
6. Qui tollis peccata mundi. (02’12”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
7. Motete Quicumque voluerit. (01’23”) Flautas [tenor (JP), bajo (FP), contrabajo (EP), subbajo (LP)].

Credo.
8. Patrem omnipotens (02’29”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
9. Et incarnatus (00’38”) CP + bajón (EP).
10. Crucifixus (01’40”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
11. Et in spiritum. (02’03”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
12. Sanctus. (01’35”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
13. Benedictus. (01’13”) CP.

Agnus.
14. Agnus Dei I (01’53”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
15. Agnus Dei II. (01’36”) CP + chirimía tiple (JP), chirimía contralto (EP), sacabuche (FP), sacabuche (LP).
16. Motete Velum templi scissum, a 4. (02’13”) Chirimía tiple (JP), chirimía contralto (EP), sacabuche (FP), sacabuche (LP) + OP.
17. Motete Aufer a nobis, a 4. (01’42”) CP+ Bajón (EP) + OP.

Francisco López Capillas: Missa Aufer a nobis, a 4*.
Kyrie.
18. Kyrie eleison. (01’14”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
19. Christe eleison. (01’00”) CP + bajón (EP).
20. Kyrie eleison. (00’59”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).

Gloria.
21. Et in terra pax. (02’41”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
22. Qui tollis peccata mundi. (02’38”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
23. Motete Cum iucunditate Nativitatem, a 4. (03’27”) Bajo (FJ) + OP.

Credo.
24. Patrem omnipotens. (03’28”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP)
25. Et incarnatus. (00’55”) CP + bajón (EP).
26. Crucifixus. (02’08”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
27. Et in spiritum. (03’03”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).

Sanctus.
28. Sanctus. (01’26”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
29. Benedictus. (01’40”) CP.

Agnus.
30. Agnus Dei I. (01’54”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP).
31. Alabado Oh, admirable Sacramento, a 4*. (04’07”) CP + corneta (FP), bajoncillo contralto (JP), sacabuche (LP), bajón (EP) + OP (solistas: RF, VP, AM, FD).

płyta do nabycia na multikulti.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz